قیمت شیشه سکوریت

قیمت شیشه سکوریت

محصول قيمت
شیشه تک جداره 4میل ساتینا سکوریت

مات

4 میلیمتر

448,700 تومان بروزرسانی: 1401/05/22
شیشه تک جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

4 میلیمتر

292,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/28
شیشه تک جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

6 میلیمتر

335,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/28
شیشه تک جداره 8میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

8 میلیمتر

425,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/28
شیشه تک جداره 10میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

10 میلیمتر

525,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/28
شیشه تک جداره 12میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

12 میلیمتر

610,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/28
شیشه تک جداره 6میل ساتینا سکوریت

مات

6 میلیمتر

559,900 تومان بروزرسانی: 1401/05/22
شیشه تک جداره 8میل ساتینا سکوریت

مات

8 میلیمتر

722,700 تومان بروزرسانی: 1401/05/22
شیشه تک جداره 10میل ساتینا سکوریت

مات

10 میلیمتر

896,500 تومان بروزرسانی: 1401/05/22
۳ لایه شیشه 4 میل سوپر کلیر با فناوری دوجداره لمینت

سفید

تماس بگیرید
۳ لایه شیشه 5 میل سوپر کلیر با فناوری دوجداره لمینت

سفید

تماس بگیرید
۳ لایه شیشه 6 میل سوپر کلیر با فناوری دوجداره لمینت

سفید

تماس بگیرید
۳ لایه شیشه 6 میل سوپر کلیر و 6 میل دودی با فناوری دوجداره لمینت

سفید, دودی

-

-

تماس بگیرید
سکوریت 10m ساده

سکوریت

سفید

-

تماس بگیرید
سکوریت 10m دودی

سکوریت

دودی

-

تماس بگیرید
سکوریت 10m برنز

سکوریت

سفید

-

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

5 میلیمتر

350,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/28
شیشه تک جداره 15میل سوپر کلیر سکوریت

شفاف

15 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 4میل برنز سکوریت

برنزی

4 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل برنز سکوریت

برنزی

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 6میل برنز سکوریت

برنزی

6 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 8میل برنز سکوریت

برنزی

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 10میل برنز سکوریت

برنزی

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 4میل دودی سهند سکوریت

دودی

4 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل دودی سهند سکوریت

دودی

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 6میل دودی سهند سکوریت

دودی

6 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 8میل دودی سهند سکوریت

دودی

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 4میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

4 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 6میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

6 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 4میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

4 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 6میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

6 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 8میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 10میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 12میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

12 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 15میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

15 میلیمتر

تماس بگیرید

شیشه سکوریت رفلکس

محصول قيمت
شیشه تک جداره 4میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

4 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 6میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

6 میلیمتر

تماس بگیرید

شیشه رفلکس طلایی

محصول قيمت
شیشه تک جداره 4میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

4 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 6میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

6 میلیمتر

تماس بگیرید

شیشه سکوریت دودی

محصول قيمت
۳ لایه شیشه 6 میل سوپر کلیر و 6 میل دودی با فناوری دوجداره لمینت

سفید, دودی

-

-

تماس بگیرید
سکوریت 10m دودی

سکوریت

دودی

-

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 4میل دودی سهند سکوریت

دودی

4 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل دودی سهند سکوریت

دودی

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 6میل دودی سهند سکوریت

دودی

6 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 8میل دودی سهند سکوریت

دودی

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 10میل دودی سهند سکوریت

دودی

10 میلیمتر

تماس بگیرید

شیشه سکوریت مات

محصول قيمت
شیشه تک جداره 4میل ساتینا سکوریت

مات

4 میلیمتر

448,700 تومان بروزرسانی: 1401/05/22
شیشه تک جداره 6میل ساتینا سکوریت

مات

6 میلیمتر

559,900 تومان بروزرسانی: 1401/05/22
شیشه تک جداره 8میل ساتینا سکوریت

مات

8 میلیمتر

722,700 تومان بروزرسانی: 1401/05/22
شیشه تک جداره 10میل ساتینا سکوریت

مات

10 میلیمتر

896,500 تومان بروزرسانی: 1401/05/22

قیمت شیشه سکوریت سفید

محصول قيمت
۳ لایه شیشه 4 میل سوپر کلیر با فناوری دوجداره لمینت

سفید

تماس بگیرید
۳ لایه شیشه 5 میل سوپر کلیر با فناوری دوجداره لمینت

سفید

تماس بگیرید
۳ لایه شیشه 6 میل سوپر کلیر با فناوری دوجداره لمینت

سفید

تماس بگیرید
سکوریت 10m ساده

سکوریت

سفید

-

تماس بگیرید
سکوریت 10m دودی

سکوریت

دودی

-

تماس بگیرید
سکوریت 10m برنز

سکوریت

سفید

-

تماس بگیرید

شیشه سکوریت سندبلاست

محصول قيمت
شیشه دکوراتیو مدل مهتاب

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل یخ

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل طلوع

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل حباب

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل منشور

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل افسانه

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل حلزون

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل حصار

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل چکشی

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل شطرنج

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل پرهام

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل کندو

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل لاله

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل رز

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل گلبرگ

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل خطی باریک

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل قاصدک

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل برگ

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل برف

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل دلفین

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل ستاره

سفید

تماس بگیرید
شیشه دکوراتیو مدل شالی

سفید

تماس بگیرید

شیشه سکوریت رنگی

محصول قيمت
شیشه تک جداره 4میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

4 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 6میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

6 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 8میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 10میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 12میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

12 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 15میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

15 میلیمتر

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 60 از کل 81 نتیجه

شیشه سکوریت یکی از انواع شیشه است که در نماها و پوشش های ساختمان ها استفاده می گردد. شیشه سکوریت یا شیشه نشکن طی مراحل سکوریت کردن  در دمای 700 درجه سانتی گراد ایجاد می گردد.بعد از آن، عمل سرد شدن شیشه صورت می گیرد. این فرآیند باید کامل انجام شود تا شیشه مقاومت لازم را کسب کند وگرنه کیفیت شیشه پایین می آید. در ایران شرکت های مختلفی در ابعاد مختلف شیشه سکوریت را تولید می کنند.اولین شیشه سکوریت ایران با نام شرکت شیشه میرال تولید شد. به همین دلیل هنوز هم بعضی ها شیشه سکوریت را به نام شیشه میرال می شناسند. گروه ساز و کار شیشه سکوریت های با کیفیت را در ابعاد مختلف راهی بازار کرده است.کافی است از سایت این شرکت بازدید کرده و شیشه مناسب خود را آنلاین تهیه نمایید.

قیمت شیشه سکوریت

شیشه سکوریت

شیشه سکوریت از جمله محصولات ارائه شده در ساز و کار می باشد. قیمت شیشه سکوریت به عوامل مختلفی بستگی دارد. از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر قیمت شیشه سکوریت می توان به ابعاد و اندازه، کیفیت شیشه، ضخامت، شفافیت و ... اشاره کرد. از شیشه سکوریت بیشتر در مکان هایی استفاده می شود که خطر شکستگی شیشه بیشتر است زیرا شیشه سکوریت هنگام شکسته شدن به قطعات مکعبی و بی خطر تبدیل می شود و احتمال بریدگی را به حداقل می رساند. همین ویژگی نیز یکی از مهم ترین عواملی است که بر قیمت شیشه سکوریت تاثیرگذار می باشد. از شیشه سکوریت در نمای بیرونی منازل، ویلاها، ساختمان های سازمان ها و ادارات و ... استفاده می کنند. این شیشه ها جز مقاوم ترین نماها هستند و دز صورت حادثه خورد نخواهند شد.

قیمت شیشه سکوریت

لیست قیمت شیشه سکوریت

برای سکوریت کردن شیشه یک فرایند حرارتی روی آن انجام می شود که همین سبب تفاوت بین شیشه خام و شیشه سکوریت می گردد. هرچه این نوع شیشه مقاوم تر باشد در برابر فشار، ضربه و سایر حوادث طبیعی و یا انسانی قیمت شیشه سکوریت سفید بیشتر خواهد بود. فرایند حرارتی انجام شده روی این نوع شیشه ها سبب شده تا شیشه سکوریت مقاومت بیشتری نسبت به سایرین داشته باشد از این رو در سال های اخیر استفاده از شیشه سکوریت در صنعت ساختمان سازی رو به افزایش بوده است. برای اطلاع از قیمت شیشه سکوریت سفید می توانید با ما تماس حاصل نمایید. از دیگر عواملی که بر قیمت شیشه سکوریت تاثیر گذار هستند می توان به نوع المان ها، شکل هندسی شیشه، میزان مقاومت شیشه، ضخامت و ... اشاره کرد.

خرید شیشه سکوریت

برای خرید شیشه سکوریت شما باید جوانب مختلفی را در نظر بگیرید. قبل از هر چیز از خود بپرسید چه نوع شیشه ای را می پسندید؟ ساده، طرح دار یا شاید هم شیشه سکوریت رنگی. برای محیط کار می خواهید یا برای خانه؟ چه بودجه ای را برای خرید شیشه سکوریت در نظر گرفته اید؟ و ... اگر جواب دادن به این دسته از سوالات برای شما کار سختی است، کافی است با شرکت ساز و کار تماس گرفته و از راهنمایی کارشناسان ما استفاده کنید. اگر جز آن دسته ای هستید که می دانید چه کالایی نیاز دارید به راحتی می توانید به صورت آنلاین شیشه سکوریت مورد نظر خود را از سایت ساز و کار خریداری کنید. 

قیمت شیشه سکوریت 1401

در حال حاضر لیست قیمت شیشه سکوریت 1400 در جدول بالا ارائه شده است. شما عزیزان می توانید با انتخاب هر یک از محصولات بالا اقدام به خرید نمائید.

قیمت شیشه سکوریت ساز و کار بروز می شود

شیشه های سکوریت که این روزها بیشترین مخاطب را به خود اختصاص داده اند، در سایت و مجموعه ساز و کار به فروش می رسند و با بالاترین کیفیت ممکن به شما ارائه می شود. به دلیل محبوب بودن این شیشه ها، قیمت آن ها را به طور مداوم در سایت ساز و کار به روز می کنیم تا بتوانید به راحتی به اطلاعات و قیمت این محصول دسترسی داشته باشید و در صورتی که برای شما کاربردی هستند و می خواهید آن ها را تهیه کنید، می توانید به راحتی به قسمت محصولات روید و شیشه سکوریت موردنظر خود را انتخاب کنید و آن را از سایت ساز و کار سفارش دهید.

قیمت شیشه سکوریت به طور مستقیم وابسته به کیفیت و درجه کیفی آن است، هر چه مواد اولیه بهتری برای ساخت این محصول به کار رفته باشد و در شرایط ویژه تری ساخته شده باشند، از کیفیت بالاتری برخوردار هستند. تمامی شیشه های سکوریت سایت ساز و کار، چه ارزان قیمت ترین آن ها و چه بالاترین قیمت آن ها از بالاترین کیفیت برخوردار هستند و به همین دلیل می توانید به راحتی به مجموعه ما اعتماد کنید و شیشه سکوریت یا هر محصول دیگری که احتیاج دارید را از سایت ساز و کار تهیه کنید. قیمت شیشه سکوریت و سایر کالاها در سایت ساز و کار به روز هستند و همین امر باعث شده است تا کار شما برای خرید راحت تر باشد.

 

سوالات متداول شیشه سکوریت

قیمت شیشه سکوریت چقدر است؟
برای تعیین قیمت شیشه سکوریت با توجه به ابعاد و اندازه، کیفیت شیشه، ضخامت، شفافیت و ... مورد بررسی قرار گرفته و قیمت نهایی به شما اعلام می شود.
بهترین کیفیت شیشه سکوریت چیست؟
شیشه سکوریت با توجه به مواد اولیه از کیفیت های مختلفی برخوردار است. از بهترین شیشه های سکوریت می توان به شیشه سوپر کلیر، ساتینا، کریستال، مات و ... اشاره کرد. برای تهیه هر کدام از انواع شیشه های کریستال می توانید به سایت ساز و کار مراجعه کنید.
چه ضخامتی برای شیشه سکوریت خوب است؟
ضخامت شیشه سکوریت با توجه به محل استفاده و نیاز شما تعیین می شود. شما می توانید برای دریافت راهنمایی با پشتیبانی ساز و کار تماس گرفته و در خصوص ضخامت شیشه سکوریت مورد نیاز خود از ما راهنمایی لازم را دریافت کنید.
از کجا شیشه سکوریت بخریم؟
برای خرید شیشه سکوریت می توانید از طریق سایت سازوکار اقدام کنید.
آیا شیشه سکوریت نشکن است؟
شیشه های سکوریت نسبت به شیشه های معمولی عمر و دوام بالا تری دارند. این شیشه ها به راحتی نمی شکنند اما امکان شکستن آن ها از گوشه و دور تا دور بالا است.