مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی

محصول قيمت
قیمت درب آلومینیومی دستشویی 1,823,900 تومان
توری رولینگ افقی تماس بگیرید
در توری کشویی 395,000 تومان
توری لولایی 530,000 تومان
سوپر کلیر اردکان دو جداره 4m ساده و 6m رفلکس نقره ای

سفید, نقره ای

-

2,100,000 تومان بروزرسانی: 1399/12/25
فلاور باکس آلومینیومی تماس بگیرید
درب شیشه ای سرویس بهداشتی

مات

مات

تماس بگیرید
شیشه شش لایه لمینت 6میل برنز سکوریت pvb1.52 ضخامت 41

برنزی

41

2,322,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 4میل دودی سهند سکوریت pvb0.76 ضخامت 24

دودی

24 میلیمتر

1,862,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 4میل برنز سکوریت pvb0.76 ضخامت 24

برنزی

24 میلیمتر

1,838,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل برنز سکوریت pvb0.38 ضخامت 30

برنزی

30

1,550,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل برنز سکوریت pvb0.76 ضخامت 30

برنزی

30

1,900,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 4میل دودی سهند سکوریت pvb0.38 ضخامت 24

دودی

24 میلیمتر

1,512,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 10میل برنز سکوریت pvb2.28 ضخامت 70

برنزی

70

4,040,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل برنز سکوریت pvb0.76 ضخامت 36

برنزی

36 میلیمتر

1,962,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 8میل برنز سکوریت pvb1.52 ضخامت 53

برنزی

53

2,446,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 8میل برنز سکوریت pvb0.76 ضخامت 48

برنزی

48 میلیمتر

2,086,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 10میل برنز سکوریت pvb1.52 ضخامت 65

برنزی

65

2,600,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل دودی سهند سکوریت pvb0.38 ضخامت 30

دودی

30

1,580,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل دودی سهند سکوریت pvb1.52 ضخامت 41

دودی

41

2,358,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل دودی سهند سکوریت pvb0.76 ضخامت 36

دودی

36 میلیمتر

1,998,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 8میل دودی سهند سکوریت pvb0.76 ضخامت 48

دودی

48 میلیمتر

2,134,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 8میل دودی سهند سکوریت pvb1.52 ضخامت 53

دودی

53

2,494,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 10میل دودی سهند سکوریت pvb1.52 ضخامت 65

دودی

65

2,660,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل دودی سهند سکوریت pvb0.76 ضخامت 30

دودی

30

1,930,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 10میل دودی سهند سکوریت pvb2.28 ضخامت 70

دودی

70

4,100,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 4میل ساتینا سکوریت pvb0.38 ضخامت 24

ساتینا

24 میلیمتر

1,504,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 4میل ساتینا سکوریت pvb0.76 ضخامت 24

ساتینا

24 میلیمتر

1,854,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل ساتینا سکوریت pvb0.38 ضخامت 30

ساتینا

30

1,570,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل ساتینا سکوریت pvb0.76 ضخامت 30

ساتینا

30

1,920,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 4میل برنز سکوریت pvb0.38 ضخامت 24

برنزی

24 میلیمتر

1,488,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 12میل سوپر کلیر سکوریت pvb2.28 ضخامت 82

سوپر کلیر

82

4,068,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 12میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 77

سوپر کلیر

77

2,628,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 43.6

شفاف

43.6

2,184,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 37.6

شفاف

37.6

2,130,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 31.6

شفاف

31.6

2,076,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb2.28 ضخامت 66

طلایی

66

3,758,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 61

طلایی

61

2,318,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 51

طلایی

51

2,228,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 46

طلایی

46

1,868,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 41

طلایی

41

2,138,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 36

طلایی

36 میلیمتر

1,778,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 30

طلایی

30

1,718,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 8میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 55.6

شفاف

55.6

2,292,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 10میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 67.6

سوپر کلیر

67.6

2,400,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 10میل سوپر کلیر سکوریت pvb2.28 ضخامت 70

سوپر کلیر

70

3,960,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 10میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 65

سوپر کلیر

65

2,520,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 8میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 53

شفاف

53

2,382,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 8میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 48

شفاف

48 میلیمتر

2,022,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 41

شفاف

41

2,274,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 36

شفاف

36 میلیمتر

1,914,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 30

شفاف

30

1,860,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.38 ضخامت 30

شفاف

30

1,510,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 4میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 24

شفاف

24 میلیمتر

1,806,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 4میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.38 ضخامت 24

شفاف

24 میلیمتر

1,456,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل طلایی خام pvb0.38 ضخامت 30

طلایی

30

1,368,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل ساتینا سکوریت pvb0.76 ضخامت 36

ساتینا

36 میلیمتر

1,986,000 تومان
شیشه هفت لایه لمینت 8میل برنز خام pvb1.52 ضخامت 62

برنزی

62

2,728,000 تومان
شیشه هفت لایه لمینت 5میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 35

برنزی

35

2,083,000 تومان
شیشه هفت لایه لمینت 5میل برنز خام pvb0.38 ضخامت 35

برنزی

35

1,663,000 تومان

درب و پنجره آلومینیومی

محصول قيمت
قیمت درب آلومینیومی دستشویی 1,823,900 تومان

توری پنجره

محصول قيمت
توری رولینگ افقی تماس بگیرید
در توری کشویی 395,000 تومان
توری لولایی 530,000 تومان

توری پلیسه

محصول قيمت
در توری کشویی 395,000 تومان

توری رولینگ

محصول قيمت
توری رولینگ افقی تماس بگیرید

توری آلومینیومی

محصول قيمت
توری لولایی 530,000 تومان

شیشه لمینت

محصول قيمت
شیشه شش لایه لمینت 6میل برنز سکوریت pvb1.52 ضخامت 41

برنزی

41

2,322,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 4میل دودی سهند سکوریت pvb0.76 ضخامت 24

دودی

24 میلیمتر

1,862,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 4میل برنز سکوریت pvb0.76 ضخامت 24

برنزی

24 میلیمتر

1,838,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل برنز سکوریت pvb0.38 ضخامت 30

برنزی

30

1,550,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل برنز سکوریت pvb0.76 ضخامت 30

برنزی

30

1,900,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 4میل دودی سهند سکوریت pvb0.38 ضخامت 24

دودی

24 میلیمتر

1,512,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 10میل برنز سکوریت pvb2.28 ضخامت 70

برنزی

70

4,040,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل برنز سکوریت pvb0.76 ضخامت 36

برنزی

36 میلیمتر

1,962,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 8میل برنز سکوریت pvb1.52 ضخامت 53

برنزی

53

2,446,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 8میل برنز سکوریت pvb0.76 ضخامت 48

برنزی

48 میلیمتر

2,086,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 10میل برنز سکوریت pvb1.52 ضخامت 65

برنزی

65

2,600,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل دودی سهند سکوریت pvb0.38 ضخامت 30

دودی

30

1,580,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل دودی سهند سکوریت pvb1.52 ضخامت 41

دودی

41

2,358,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل دودی سهند سکوریت pvb0.76 ضخامت 36

دودی

36 میلیمتر

1,998,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 8میل دودی سهند سکوریت pvb0.76 ضخامت 48

دودی

48 میلیمتر

2,134,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 8میل دودی سهند سکوریت pvb1.52 ضخامت 53

دودی

53

2,494,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 10میل دودی سهند سکوریت pvb1.52 ضخامت 65

دودی

65

2,660,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل دودی سهند سکوریت pvb0.76 ضخامت 30

دودی

30

1,930,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 10میل دودی سهند سکوریت pvb2.28 ضخامت 70

دودی

70

4,100,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 4میل ساتینا سکوریت pvb0.38 ضخامت 24

ساتینا

24 میلیمتر

1,504,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 4میل ساتینا سکوریت pvb0.76 ضخامت 24

ساتینا

24 میلیمتر

1,854,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل ساتینا سکوریت pvb0.38 ضخامت 30

ساتینا

30

1,570,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل ساتینا سکوریت pvb0.76 ضخامت 30

ساتینا

30

1,920,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 4میل برنز سکوریت pvb0.38 ضخامت 24

برنزی

24 میلیمتر

1,488,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 12میل سوپر کلیر سکوریت pvb2.28 ضخامت 82

سوپر کلیر

82

4,068,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 12میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 77

سوپر کلیر

77

2,628,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 43.6

شفاف

43.6

2,184,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 37.6

شفاف

37.6

2,130,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 31.6

شفاف

31.6

2,076,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb2.28 ضخامت 66

طلایی

66

3,758,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 61

طلایی

61

2,318,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 51

طلایی

51

2,228,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 46

طلایی

46

1,868,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 41

طلایی

41

2,138,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 36

طلایی

36 میلیمتر

1,778,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 30

طلایی

30

1,718,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 8میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 55.6

شفاف

55.6

2,292,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 10میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 67.6

سوپر کلیر

67.6

2,400,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 10میل سوپر کلیر سکوریت pvb2.28 ضخامت 70

سوپر کلیر

70

3,960,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 10میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 65

سوپر کلیر

65

2,520,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 8میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 53

شفاف

53

2,382,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 8میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 48

شفاف

48 میلیمتر

2,022,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 41

شفاف

41

2,274,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 36

شفاف

36 میلیمتر

1,914,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 30

شفاف

30

1,860,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.38 ضخامت 30

شفاف

30

1,510,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 4میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 24

شفاف

24 میلیمتر

1,806,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 4میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.38 ضخامت 24

شفاف

24 میلیمتر

1,456,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 5میل طلایی خام pvb0.38 ضخامت 30

طلایی

30

1,368,000 تومان
شیشه شش لایه لمینت 6میل ساتینا سکوریت pvb0.76 ضخامت 36

ساتینا

36 میلیمتر

1,986,000 تومان
شیشه هفت لایه لمینت 8میل برنز خام pvb1.52 ضخامت 62

برنزی

62

2,728,000 تومان
شیشه هفت لایه لمینت 5میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 35

برنزی

35

2,083,000 تومان
شیشه هفت لایه لمینت 5میل برنز خام pvb0.38 ضخامت 35

برنزی

35

1,663,000 تومان

قیمت شیشه رفلکس

محصول قيمت
سوپر کلیر اردکان دو جداره 4m ساده و 6m رفلکس نقره ای

سفید, نقره ای

-

2,100,000 تومان بروزرسانی: 1399/12/25
نتایج 1 تا 60 از کل 9540 نتیجه
نوشتن دیدگاه