ارتفاع نرده راه پله طبق مقررات ملی ساختمان

استفاده از پله ها در ساختمان امری اجتناب ناپذیر است. نصب پله ها در منازل، ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری و ... دیده می شود. آنچه در مورد این نوع از پله ها اهمیت دارد اندازه صحیح و ارتفاع استاندارد آن ها می باشد. ارتفاع و اندازه این پله ها به اینکه این پله ها به چه منظوری مورد استفاده قرار می گیرند بستگی دارند.

ارتفاع نرده راه پله فرفورژه

اینکه نرده مورد استفاده در کدام قسمت ساختمان استفاده می شود و از چه جنسی می باشد روی آن تاثیر می گذارد. با توجه به استانداردهای مقرارات ملی ساختمان باید توجه نمود که در هر بخشی که نرده نصب می شود و مدل مورد آن و در نظر گرفتن اهمیت و ایمنی می توان ارتفاع نرده ها را تعیین نمود. در بخش بعدی استاندارد پله و نرده را بررسی می کنیم.

ارتفاع نرده راه پله فرفورژه

استاندارد اندازه پله ها و نرده

اندازه و ارتفاع پله ها با توجه به موارد و استاندارد های خاصی تعیین می شوند. برای مثال در مکان هایی که افراد مسن و یا کودکان رفت آمد دارند پله های استفاده شده نباید دارای ارتفاع زیادی باشند، هم چنین باید این نوع از پله ها دارای پاگردهای وسیعی نیز باشند. در یک نگاه کلی می توان گفت که کاربرد و نوع ساختمان می تواند ارتفاع پله ها را تعیین کند. این ارتفاع و اندازه ها توسط مهندسان و کارشناسان به شکل دقیقی مشخص می شوند. این اندازه ها باید بتواند زیبایی و ایمنی آن ها را تعیین کند. ارتفاع نرده هایی که در طراحی داخلی مورد استفاده قرار می گیرند بین 70 تا 120 سانت می تواند متغیر باشد.این تغییرات توسط کارشناس مربوط به ساختمان تعیین خواهد شد. ارتفاع نرده های ساختمان در مکان هایی مانند انبار و موتورخانه 20 تا 25 سانتی متر می باشد. مکتن هایی مانند بیمارستان ها، ادارات، و مکان های تجاری این اندازه می تواند فاصله ای بین 15 تا 17 سانتیمتر باشند. برای استفاده از نرده های استیل می توان این استاندارد را در نظر گرفت که اندازه این نرده ها باید کمتر از 85 سانتی متر باشد. درباره مکان های مربوط به کودکان این اندازه می تواند 75 سانتی متر باشد. در مکان هایی مانند بیمارستان ها و ساختمان های اداری پر تردد ارتفاع پله ها باید از میزان معمول کمی بیشتر باشد تا بتواند امنیت و ایمنی افراد را تعیین کند. طرح این نوع از پله ها نباید دارای تیزی باشد. به طور معمول می توان در رابطه با انواع نرده اندازه خاصی را مورد نظر گرفت برای مثال نرده های فرفوژه باید دارای ارتفاعی بین 75 تا 110 سانتی متر می باشند. البته این اندازه ها نیز تا حدی با توجه به سلیقه افراد قابل تغییر است. اندازه هایی که در مورد ارتفاع پله و نرده ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد با توجه به مقررات و قوانین خاص کارشناسی و تعیین می شوند. در صورت رعایت نکردن این نوع از اندازه ها باعث خواهد که زیبایی و طراحی ساختمان ناقص به نظر برد. رعایت نکردن این اندازه ها برای نرده های ساختمان خلاف قانون است و کارشناسی نهایی ساختمان با مشکل مواجه خواهد شد.

نظرات خود را با ما در میان بگذارید