شیشه سه جداره 6*6*6 میل سوپر کلیر سکوریت اسپیسر8 شفاف سکوریت

توليد کننده:
5 5 0 1 Product
18,840,000 ﷼

مشخصات محصول

-
شفاف
شیشه اردکان یزد
20 میلیمتر
پلی سولفاید
-
SELECT DISTINCT b.* FROM #__hikashop_product_related AS a LEFT JOIN #__hikashop_product AS b ON a.product_related_id=b.product_id WHERE (b.product_published = 1) AND (a.product_related_type='related') AND (a.product_id=7998) AND (b.product_type = 'main') AND (b.product_quantity!=0) AND ((b.product_access = 'all' OR b.product_access LIKE '%,9,%')) ORDER BY IF(b.product_quantity = 0, 0, 1) DESC, b.product_created ASC 012
نظرات خود را با ما در میان بگذارید