استعلام قیمت پنجره دو جداره UPVC

لطفا نام حقیقی خود را وارد کنید.

لطفا شماره تماس خود را وارد کنید.

لطفا شماره تلفن خود را وارد کنید.

لطفا نام محل پروژه خود را وارد کنید.

پروفیل های رنگی

به طور کلی پروفیل ها uPVC به رنگ سفید تولید و مورد استفاده قرار میگیرد.از دیدگاه معماری و دکوراسیون داخلی، پروفیل های رنگی و یا رنگ شده نیز مورد استفاده می باشد و مجتمع ما امکانات لازم را جهت رنگ آمیزی پروفیل حسب درخواست مشتریان در اختیار دارد.

انتخاب رنگ

پروفیل های روکش شده:

به منظور ایجاد طرح های تزئینی و رنگی از روکش های تزئینی استفاده می شود.کیفیت مرغوب روکش، چسب و همچنین تجهیزات روکش زنی اهمیت داشته و سازو کار امکانات لازم را جهت تولید و عرضه پروفیل های روکش شده را حسب سفارش در اختیار دارد.

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

اطلاعات درب و پنجره اول


درب یا پنجره؟

ورودی نامعتبر

لطفا نام عرض را وارد کنید.

لطفا ارتفاع را وارد کنید.

لطفا نام تعداد را وارد کنید.

اطلاعات درب و پنجره دوم


درب یا پنجره؟

ورودی نامعتبر

لطفا عرض را وارد کنید.

لطفا ارتفاع را وارد کنید.

لطفا تعداد را وارد کنید.

اطلاعات درب و پنجره سوم


درب یا پنجره؟

ورودی نامعتبر

لطفا نام عرض را وارد کنید.

لطفا ارتفاع را وارد کنید.

لطفا نام تعداد را وارد کنید.

اطلاعات درب و پنجره چهارم


درب یا پنجره؟

ورودی نامعتبر

لطفا عرض را وارد کنید.

لطفا نام ارتفاع را وارد کنید.

لطفا نام تعداد را وارد کنید.

اطلاعات درب و پنجره پنجم


درب یا پنجره؟

ورودی نامعتبر

لطفا عرض را وارد کنید.

لطفا نام ارتفاع را وارد کنید.

لطفا نام تعداد را وارد کنید.

ورودی نامعتبر

خطایی رخ داده است. لطفا یک مرتبه صفحه را بروزرسانی کنی و دوباره تلاش کنید