شیشه دو لایه لمینت 8*10 با pvb1.52 دولایه خام

توليد کننده:
5 5 0 1 Product
21,710,000 ﷼

مشخصات محصول

-
سفارشی
SELECT DISTINCT b.* FROM #__hikashop_product_related AS a LEFT JOIN #__hikashop_product AS b ON a.product_related_id=b.product_id WHERE (b.product_published = 1) AND (a.product_related_type='related') AND (a.product_id=2607) AND (b.product_type = 'main') AND (b.product_quantity!=0) AND ((b.product_access = 'all' OR b.product_access LIKE '%,9,%')) ORDER BY IF(b.product_quantity = 0, 0, 1) DESC, b.product_created ASC 012
نظرات خود را با ما در میان بگذارید