MERONI

MERONI

Meroni یک شرکت تولید قفل در است. این شرکت در سال 1945 با تولید قفل مبلمان برای بازار داخلی شروع به کار نمود. به عنوان یک نتیجه از سفر تجاری به شمال آفریقا، این شرکت اولین بازار خود را به دست می آورد. 
در ده سال،اول   Serrature Meroni با شرکت آمریکایی Dexter Inc. قرارداد مهم برای توسعه و بازاریابی محصولات جدید برای بازار اروپا به امضا رسانده است. در این سالها شرکت به سرعت رشد کرد.این شرکت از پیشگامان در در تولید سیستم های پیشرفته رباتیک است.

این شرکت دارای گواهینامه سیستم کیفیت ISO 9002 به دلیل حداکثر رساندن سود مشتریان است. در سال 2001 گواهینامه  روزآوری شده و با استانداردهای جدید ISO 9001: 2000 سازگاری دارد.

 

نظرات خود را با ما در میان بگذارید