مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی

محصول قيمت
شیشه دو لایه لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76

شفاف

10 میلیمتر

سکوریت

12,408,500 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 4میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.38

شفاف

8 میلیمتر

سکوریت

10,051,000 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 8میل + 10میل باطلق 1/52 سکوریت

لمینت

شفاف

-

-

18,906,000 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 8میل + 8میل باطلق 1/52 سکوریت

لمینت

شفاف

-

خام

18,043,500 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 6میل + 6میل باطلق 76% سکوریت

لمینت

شفاف

-

خام

13,271,000 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 5میل + 5میل باطلق 76% سکوریت

لمینت

شفاف

-

خام

12,408,500 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 4میل + 4میل با طلق 0/38 سکوریت

لمینت

شفاف

-

خام

10,051,000 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 6میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76

شفاف

12 میلیمتر

سکوریت

13,271,000 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 6میل سوپر کلیر خام pvb0.76

شفاف

-

خام

11,615,000 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 5میل سوپر کلیر خام pvb0.76

شفاف

-

خام

10,752,500 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام pvb 0.38

شفاف

-

خام

8,395,000 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 10میل سوپر کلیر خام pvb1.52

سوپر کلیر

21 میلیمتر

سکوریت

18,112,500 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 10میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 (ضدهجوم)

سوپر کلیر

22 میلیمتر

سکوریت

19,768,500 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 8میل سوپر کلیر خام pvb1.52

شفاف

-

سکوریت

16,387,500 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 8میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.1.52

شفاف

-

سکوریت

18,043,500 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 4میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 8

برنزی

8 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 10میل برنز خام pvb1.52 ضخامت 21

برنزی

21 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام pvb0.38 ضخامت 8

شفاف

8 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل سوپر کلیر خام pvb0.76 ضخامت 10

شفاف

10 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 12میل سوپر کلیر خام pvb2.28 ضخامت 26

سوپر کلیر

26

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل برنز خام pvb0.38 ضخامت 8

برنزی

8 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل برنز خام pvb0.38 ضخامت 10

برنزی

10 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 10

برنزی

10 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 12

برنزی

12 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل برنز خام pvb1.52 ضخامت 13

برنزی

13

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 8میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 16

برنزی

16

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 8میل برنز خام pvb1.52 ضخامت 17

برنزی

17

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل دودی سهند خام pvb0.38 ضخامت 8

دودی

8 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل دودی سهند خام pvb0.76 ضخامت 8

دودی

8 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل دودی سهند خام pvb0.38 ضخامت 10

دودی

10 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل دودی سهند خام pvb0.76 ضخامت 10

دودی

10 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل دودی سهند خام pvb0.76 ضخامت 12

دودی

12 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل دودی سهند خام pvb1.52 ضخامت 13

دودی

13

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 8میل دودی سهند خام pvb0.76 ضخامت 16

دودی

16

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 8میل دودی سهند خام pvb1.52 ضخامت 17

دودی

17

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 10میل دودی سهند خام pvb1.52 ضخامت 21

دودی

21 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 10میل دودی سهند خام pvb2.28 ضخامت 22

دودی

22 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل ساتینا خام pvb0.38 ضخامت 8

ساتینا

8 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل ساتینا خام pvb0.76 ضخامت 8

ساتینا

8 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل ساتینا خام pvb0.38 ضخامت 10

ساتینا

10 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل ساتینا خام pvb0.76 ضخامت 10

ساتینا

10 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل ساتینا خام pvb0.76 ضخامت 12

ساتینا

12 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل ساتینا خام pvb1.52 ضخامت 13

ساتینا

13

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 8میل ساتینا خام pvb0.76 ضخامت 16

ساتینا

16

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 8میل ساتینا خام pvb1.52 ضخامت 17

ساتینا

17

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 10میل ساتینا خام pvb1.52 ضخامت 21

ساتینا

21 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 10میل ساتینا خام pvb2.28 ضخامت 22

ساتینا

22 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل طلایی خام pvb0.38 ضخامت 8

طلایی

8 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 8

طلایی

8 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل طلایی خام pvb0.38 ضخامت 10

طلایی

10 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 10

طلایی

10 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 12

طلایی

12 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 13

طلایی

13

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 14

طلایی

14

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 15

طلایی

15 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 17

طلایی

17

خام

تماس بگیرید

مصالح ساختمانی

محصول قيمت
قیمت شیشه مشجر برفی تماس بگیرید
شیشه دوجداره مشجر تماس بگیرید

مصالح ساختمانی

محصول قيمت
پنجره کشویی ترمال بریک مدل MTS115

همه رنگ ها

24 میلیمتر

تماس بگیرید
پنجره کشویی ترمال بریک مدل MAS60

همه رنگ ها

18 میلیمتر

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 60 از کل 2655 نتیجه