مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی

محصول
سوپر کلیر اردکان دو جداره 4m ساده و 6m رفلکس نقره ای

سفید, نقره ای

-

شیشه شش لایه لمینت 6میل برنز سکوریت pvb1.52 ضخامت 41

برنزی

41

شیشه شش لایه لمینت 4میل دودی سهند سکوریت pvb0.76 ضخامت 24

دودی

24 میلیمتر

شیشه شش لایه لمینت 4میل برنز سکوریت pvb0.76 ضخامت 24

برنزی

24 میلیمتر

شیشه شش لایه لمینت 5میل برنز سکوریت pvb0.38 ضخامت 30

برنزی

30

شیشه شش لایه لمینت 5میل برنز سکوریت pvb0.76 ضخامت 30

برنزی

30

شیشه شش لایه لمینت 4میل دودی سهند سکوریت pvb0.38 ضخامت 24

دودی

24 میلیمتر

شیشه شش لایه لمینت 10میل برنز سکوریت pvb2.28 ضخامت 70

برنزی

70

شیشه شش لایه لمینت 6میل برنز سکوریت pvb0.76 ضخامت 36

برنزی

36 میلیمتر

شیشه شش لایه لمینت 8میل برنز سکوریت pvb1.52 ضخامت 53

برنزی

53

شیشه شش لایه لمینت 8میل برنز سکوریت pvb0.76 ضخامت 48

برنزی

48 میلیمتر

شیشه شش لایه لمینت 10میل برنز سکوریت pvb1.52 ضخامت 65

برنزی

65

شیشه شش لایه لمینت 5میل دودی سهند سکوریت pvb0.38 ضخامت 30

دودی

30

شیشه شش لایه لمینت 6میل دودی سهند سکوریت pvb1.52 ضخامت 41

دودی

41

شیشه شش لایه لمینت 6میل دودی سهند سکوریت pvb0.76 ضخامت 36

دودی

36 میلیمتر

شیشه شش لایه لمینت 8میل دودی سهند سکوریت pvb0.76 ضخامت 48

دودی

48 میلیمتر

شیشه شش لایه لمینت 8میل دودی سهند سکوریت pvb1.52 ضخامت 53

دودی

53

شیشه شش لایه لمینت 10میل دودی سهند سکوریت pvb1.52 ضخامت 65

دودی

65

شیشه شش لایه لمینت 5میل دودی سهند سکوریت pvb0.76 ضخامت 30

دودی

30

شیشه شش لایه لمینت 10میل دودی سهند سکوریت pvb2.28 ضخامت 70

دودی

70

شیشه شش لایه لمینت 4میل ساتینا سکوریت pvb0.38 ضخامت 24

ساتینا

24 میلیمتر

شیشه شش لایه لمینت 4میل ساتینا سکوریت pvb0.76 ضخامت 24

ساتینا

24 میلیمتر

شیشه شش لایه لمینت 5میل ساتینا سکوریت pvb0.38 ضخامت 30

ساتینا

30

شیشه شش لایه لمینت 5میل ساتینا سکوریت pvb0.76 ضخامت 30

ساتینا

30

شیشه شش لایه لمینت 4میل برنز سکوریت pvb0.38 ضخامت 24

برنزی

24 میلیمتر

شیشه شش لایه لمینت 12میل سوپر کلیر سکوریت pvb2.28 ضخامت 82

سوپر کلیر

82

شیشه شش لایه لمینت 12میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 77

سوپر کلیر

77

شیشه شش لایه لمینت 6میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 43.6

شفاف

43.6

شیشه شش لایه لمینت 5میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 37.6

شفاف

37.6

شیشه شش لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 31.6

شفاف

31.6

شیشه شش لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb2.28 ضخامت 66

طلایی

66

شیشه شش لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 61

طلایی

61

شیشه شش لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 51

طلایی

51

شیشه شش لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 46

طلایی

46

شیشه شش لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 41

طلایی

41

شیشه شش لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 36

طلایی

36 میلیمتر

شیشه شش لایه لمینت 5میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 30

طلایی

30

شیشه شش لایه لمینت 8میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 55.6

شفاف

55.6

شیشه شش لایه لمینت 10میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 67.6

سوپر کلیر

67.6

شیشه شش لایه لمینت 10میل سوپر کلیر سکوریت pvb2.28 ضخامت 70

سوپر کلیر

70

شیشه شش لایه لمینت 10میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 65

سوپر کلیر

65

شیشه شش لایه لمینت 8میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 53

شفاف

53

شیشه شش لایه لمینت 8میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 48

شفاف

48 میلیمتر

شیشه شش لایه لمینت 6میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 41

شفاف

41

شیشه شش لایه لمینت 6میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 36

شفاف

36 میلیمتر

شیشه شش لایه لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 30

شفاف

30

شیشه شش لایه لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.38 ضخامت 30

شفاف

30

شیشه شش لایه لمینت 4میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 24

شفاف

24 میلیمتر

شیشه شش لایه لمینت 4میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.38 ضخامت 24

شفاف

24 میلیمتر

شیشه شش لایه لمینت 5میل طلایی خام pvb0.38 ضخامت 30

طلایی

30

شیشه شش لایه لمینت 6میل ساتینا سکوریت pvb0.76 ضخامت 36

ساتینا

36 میلیمتر

شیشه هفت لایه لمینت 8میل برنز خام pvb1.52 ضخامت 62

برنزی

62

شیشه هفت لایه لمینت 5میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 35

برنزی

35

شیشه هفت لایه لمینت 5میل برنز خام pvb0.38 ضخامت 35

برنزی

35

نتایج 1 تا 60 از کل 9534 نتیجه
نوشتن دیدگاه