شرکت گلوبالوم

این  شرکت در سال 2014 در زمینه تولید و خدمان محصولات آلومینیومی ایجاد گردید.

نظرات خود را با ما در میان بگذارید