مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی

محصول قيمت
کانکس شیشه ای

-

تماس بگیرید
قیمت نرده استیل طلایی

-

تماس بگیرید

مصالح ساختمانی

محصول قيمت
شیشه چهار لایه لمینت 10+10+10+10میل سوپر کلیر خام 1.52pvb ضخامت 34

-

سوپر کلیر

34 میلیمتر

69,630,000 ﷼
شیشه سه لایه لمینت 10+10+10میل سوپر کلیر خام pvb1.52 ضخامت 32

-

سوپر کلیر

32 میلیمتر

48,681,600 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 4+4میل سکوریت pvb0.38

-

برنزی

8 میلیمتر

11,913,000 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 10+10میل سوپر کلیر خام pvb1.52

-

سوپر کلیر

21 میلیمتر

23,111,000 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 8+8میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.1.52

-

شفاف

-

21,263,000 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 5+5میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76

-

شفاف

10 میلیمتر

14,696,000 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 6+6میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76

-

شفاف

12 میلیمتر

15,620,000 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 5+5میل سوپر کلیر خام pvb0.76

-

شفاف

10 میلیمتر

12,628,000 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 4میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.38

-

شفاف

8 میلیمتر

10,051,000 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 8میل + 8میل باطلق 1/52 سکوریت

لمینت

شفاف

-

18,043,500 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 6میل + 6میل باطلق 76% سکوریت

لمینت

شفاف

-

13,271,000 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 5میل + 5میل باطلق 76% سکوریت

لمینت

شفاف

-

12,408,500 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 4میل + 4میل با طلق 0/38 سکوریت

لمینت

شفاف

-

10,051,000 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 6میل سوپر کلیر خام pvb0.76

-

شفاف

-

11,615,000 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 5میل سوپر کلیر خام pvb0.76

-

شفاف

-

10,752,500 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام pvb 0.38

-

شفاف

-

8,395,000 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 10میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 (ضدهجوم)

-

سوپر کلیر

22 میلیمتر

19,768,500 ﷼
شیشه دو لایه لمینت 8میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 17.52

-

شفاف

17.52

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 10میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 21.52

-

سوپر کلیر

21.52

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 8

-

شفاف

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.38 ضخامت 10

-

شفاف

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل ساتینا سکوریت pvb1.52 ضخامت 13

-

ساتینا

13

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 8میل ساتینا سکوریت pvb0.76 ضخامت 16

-

ساتینا

16

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 8میل ساتینا سکوریت pvb1.52 ضخامت 17

-

ساتینا

17

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 10میل ساتینا سکوریت pvb1.52 ضخامت 21

-

ساتینا

21 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 10میل ساتینا سکوریت pvb2.28 ضخامت 22

-

ساتینا

22 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل طلایی سکوریت pvb0.38 ضخامت 8

-

طلایی

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل طلایی سکوریت pvb0.76 ضخامت 8

-

طلایی

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل طلایی سکوریت pvb0.38 ضخامت 10

-

طلایی

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل طلایی سکوریت pvb0.76 ضخامت 10

-

طلایی

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل طلایی سکوریت pvb0.76 ضخامت 12

-

طلایی

12 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل طلایی سکوریت pvb1.52 ضخامت 13

-

طلایی

13

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل طلایی سکوریت pvb0.76 ضخامت 14

-

طلایی

14

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل طلایی سکوریت pvb1.52 ضخامت 15

-

طلایی

15 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل طلایی سکوریت pvb1.52 ضخامت 17

-

طلایی

17

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل طلایی سکوریت pvb2.28 ضخامت 18

-

طلایی

18 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل سوپر کلیر سکوریت سفیدpvb1.52 ضخامت 9.52

-

شفاف

9.52

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریت سفیدpvb1.52 ضخامت 11.52

-

شفاف

11.52

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 6میل سوپر کلیر سکوریت سفیدpvb1.52 ضخامت 13.52

-

شفاف

13.52

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 8میل سوپر کلیر سکوریت سفیدpvb1.52 ضخامت 17.52

-

شفاف

17.52

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 10میل سوپر کلیر سکوریت سفیدpvb1.52 ضخامت 21.52

-

سوپر کلیر

21.52

تماس بگیرید
شیشه سه لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام pvb0.38 ضخامت 12

-

شفاف

12 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه سه لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام pvb0.76 ضخامت 12

-

شفاف

12 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه سه لایه لمینت 5میل سوپر کلیر خام pvb0.38 ضخامت 15

-

شفاف

15 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه سه لایه لمینت 5میل سوپر کلیر خام pvb0.76 ضخامت 15

-

شفاف

15 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه سه لایه لمینت 8میل ساتینا خام pvb0.76 ضخامت 24

-

ساتینا

24 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه سه لایه لمینت 8میل ساتینا خام pvb1.52 ضخامت 26

-

ساتینا

26

تماس بگیرید
شیشه سه لایه لمینت 10میل ساتینا خام pvb1.52 ضخامت 32

-

ساتینا

32 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه سه لایه لمینت 10میل ساتینا خام pvb2.28 ضخامت 34

-

ساتینا

34 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه سه لایه لمینت 4میل طلایی خام pvb0.38 ضخامت 12

-

طلایی

12 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه سه لایه لمینت 4میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 12

-

طلایی

12 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه سه لایه لمینت 5میل طلایی خام pvb0.38 ضخامت 15

-

طلایی

15 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه سه لایه لمینت 5میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 15

-

طلایی

15 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه سه لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 18

-

طلایی

18 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه سه لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 20

-

طلایی

20 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه سه لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 22

-

طلایی

22 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه سه لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 24

-

طلایی

24 میلیمتر

تماس بگیرید

مصالح ساختمانی

محصول قيمت
پنجره کشویی ترمال بریک مدل MAS60

-

همه رنگ ها

18 میلیمتر

تماس بگیرید
نتایج 61 تا 120 از کل 2493 نتیجه