شیشه دو جداره لمینت 8میل برنز سکوریتpvb0.76 ضخامت 54 سیلیکونSG

توليد کننده:
تماس بگیرید

مشخصات محصول
برنزی
54 میلیمتر
سیلیکون SG
اسپیسر22
سکوریت