شیشه دو جداره لمینت 5میل برنز سکوریتpvb0.38 ضخامت 42 سیلیکونSG

توليد کننده:
تماس بگیرید

مشخصات محصول
برنزی
42
سیلیکون SG
اسپیسر22
سکوریت