شیشه دو جداره لمینت 10میل ساتینا خامpvb2.28 ضخامت 64 سیلیکونSG

توليد کننده:
5 5 0 1 Product
تماس بگیرید

مشخصات محصول
ساتینا
64
سیلیکون SG
اسپیسر20
خام