شیشه دو جداره لمینت 8میل ساتینا خامpvb1.52 ضخامت 54 سیلیکونSG

توليد کننده:
5 5 0 1 Product
تماس بگیرید

مشخصات محصول
ساتینا
54 میلیمتر
سیلیکون SG
اسپیسر20
خام