شیشه دو جداره لمینت 6میل ساتینا خامpvb0.76 ضخامت 44 سیلیکونSG

توليد کننده:
تماس بگیرید

مشخصات محصول
ساتینا
44 میلیمتر
سیلیکون SG
اسپیسر20
خام