شیشه دو جداره لمینت 4میل ساتینا خامpvb0.76 ضخامت 36 سیلیکونSG

توليد کننده:
تماس بگیرید

مشخصات محصول
ساتینا
36 میلیمتر
سیلیکون SG
اسپیسر20
خام