شیشه دو جداره لمینت 10میل دودی سهند خامpvb1.52 ضخامت 62 سیلیکونSG

توليد کننده:
تماس بگیرید

مشخصات محصول
دودی
62
سیلیکون SG
اسپیسر20
خام