شیشه دو جداره لمینت 8میل دودی سهند خامpvb0.76 ضخامت 52 سیلیکونSG

توليد کننده:
تماس بگیرید

مشخصات محصول
دودی
52
سیلیکون SG
اسپیسر20
خام