شیشه دو جداره 8میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل ساتینا سکوریت

توليد کننده: شیشه اردکان یزد
شیشه اردکان یزد
تماس بگیرید

مشخصات محصول
ساتینا
-
پلی سولفاید
اسپیسر12
نوشتن دیدگاه