شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

توليد کننده: شیشه اردکان یزد
شیشه اردکان یزد
تماس بگیرید

مشخصات محصول
شفاف
33 میلیمتر
پلی سولفاید
اسپیسر20
سکوریت
نوشتن دیدگاه