شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت

توليد کننده: شیشه اردکان یزد
شیشه اردکان یزد
تماس بگیرید

مشخصات محصول
شفاف
32 میلیمتر
پلی سولفاید
اسپیسر20
سکوریت
نوشتن دیدگاه