شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل سوپر کلیر سکوریت
  • مشخصات محصول
شفاف
29
پلی سولفاید
اسپیسر18
سکوریت
توليد کنندهشیشه اردکان یزد
شیشه اردکان یزد
نوشتن دیدگاه