شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

توليد کننده: شیشه اردکان یزد
شیشه اردکان یزد
تماس بگیرید

مشخصات محصول
شفاف
25
پلی سولفاید
اسپیسر16
سکوریت
نوشتن دیدگاه