شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل سوپر کلیر سکوریت

توليد کننده: شیشه اردکان یزد
شیشه اردکان یزد
تماس بگیرید

مشخصات محصول
شفاف
28
پلی سولفاید
اسپیسر14
سکوریت
نوشتن دیدگاه