شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل سوپر کلیر سکوریت

توليد کننده: شیشه اردکان یزد
شیشه اردکان یزد
تماس بگیرید

مشخصات محصول
شفاف
24 میلیمتر
پلی سولفاید
اسپیسر14
سکوریت
نوشتن دیدگاه