شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل سوپر کلیر سکوریت

توليد کننده: شیشه اردکان یزد
شیشه اردکان یزد
تماس بگیرید

مشخصات محصول
شفاف
22 میلیمتر
پلی سولفاید
اسپیسر14
سکوریت
نوشتن دیدگاه