شیشه لمینت

شیشه لمینت

محصول قيمت
شیشه سه لایه لمینت 12میل سوپر کلیر خام pvb1.52 ضخامت 38

سوپر کلیر

38

1,044,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 12میل سوپر کلیر خام pvb2.28 ضخامت 40

سوپر کلیر

40

1,620,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 4میل برنز خام pvb0.38 ضخامت 12

برنزی

12 میلیمتر

576,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 4میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 12

برنزی

12 میلیمتر

716,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 5میل برنز خام pvb0.38 ضخامت 15

برنزی

15 میلیمتر

611,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 5میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 15

برنزی

15 میلیمتر

751,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 6میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 18

برنزی

18 میلیمتر

786,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 6میل برنز خام pvb1.52 ضخامت 20

برنزی

20 میلیمتر

930,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 8میل برنز خام pvb0.76 ضخامت 24

برنزی

24 میلیمتر

856,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 8میل برنز خام pvb1.52 ضخامت 26

برنزی

26

1,000,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 10میل برنز خام pvb1.52 ضخامت 32

برنزی

32 میلیمتر

1,070,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 10میل برنز خام pvb2.28 ضخامت 34

برنزی

34 میلیمتر

1,646,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 4میل دودی سهند خام pvb0.38 ضخامت 12

دودی

12 میلیمتر

600,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 4میل دودی سهند خام pvb0.76 ضخامت 12

دودی

12 میلیمتر

740,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 5میل دودی سهند خام pvb0.38 ضخامت 15

دودی

15 میلیمتر

641,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 5میل دودی سهند خام pvb0.76 ضخامت 15

دودی

15 میلیمتر

781,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 6میل دودی سهند خام pvb0.76 ضخامت 18

دودی

18 میلیمتر

822,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 6میل دودی سهند خام pvb1.52 ضخامت 20

دودی

20 میلیمتر

966,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 8میل دودی سهند خام pvb0.76 ضخامت 24

دودی

24 میلیمتر

904,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 8میل دودی سهند خام pvb1.52 ضخامت 26

دودی

26

1,048,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 10میل دودی سهند خام pvb1.52 ضخامت 32

دودی

32 میلیمتر

1,130,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 10میل دودی سهند خام pvb2.28 ضخامت 34

دودی

34 میلیمتر

1,706,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 4میل ساتینا خام pvb0.38 ضخامت 12

ساتینا

12 میلیمتر

592,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 4میل ساتینا خام pvb0.76 ضخامت 12

ساتینا

12 میلیمتر

732,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 5میل ساتینا خام pvb0.38 ضخامت 15

ساتینا

15 میلیمتر

631,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 5میل ساتینا خام pvb0.76 ضخامت 15

ساتینا

15 میلیمتر

771,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 6میل ساتینا خام pvb0.76 ضخامت 18

ساتینا

18 میلیمتر

810,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 6میل ساتینا خام pvb1.52 ضخامت 20

ساتینا

20 میلیمتر

954,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 8میل ساتینا خام pvb0.76 ضخامت 24

ساتینا

24 میلیمتر

888,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 8میل ساتینا خام pvb1.52 ضخامت 26

ساتینا

26

1,032,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 10میل ساتینا خام pvb1.52 ضخامت 32

ساتینا

32 میلیمتر

1,110,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 10میل ساتینا خام pvb2.28 ضخامت 34

ساتینا

34 میلیمتر

1,686,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 4میل طلایی خام pvb0.38 ضخامت 12

طلایی

12 میلیمتر

564,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 4میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 12

طلایی

12 میلیمتر

704,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 5میل طلایی خام pvb0.38 ضخامت 15

طلایی

15 میلیمتر

579,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 5میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 15

طلایی

15 میلیمتر

719,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 18

طلایی

18 میلیمتر

752,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 20

طلایی

20 میلیمتر

896,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb0.76 ضخامت 22

طلایی

22 میلیمتر

788,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 24

طلایی

24 میلیمتر

932,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb1.52 ضخامت 28

طلایی

28

968,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 6میل طلایی خام pvb2.28 ضخامت 30

طلایی

30

1,544,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 15.04

شفاف

15.04

888,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 5میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 18.04

شفاف

18.04

915,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 6میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 21.04

شفاف

21.04

942,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 8میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 27.04

شفاف

27.04

996,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 10میل سوپر کلیر خام سفیدpvb1.52 ضخامت 33.04

سوپر کلیر

33.04 میلیمتر

1,050,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 4میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.38 ضخامت 12

شفاف

12 میلیمتر

619,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 4میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 12

شفاف

12 میلیمتر

759,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.38 ضخامت 15

شفاف

15 میلیمتر

646,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 5میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 15

شفاف

15 میلیمتر

786,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 6میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 18

شفاف

18 میلیمتر

813,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 6میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 20

شفاف

20 میلیمتر

957,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 8میل سوپر کلیر سکوریت pvb0.76 ضخامت 24

شفاف

24 میلیمتر

867,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 8میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 26

شفاف

26

1,011,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 10میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 32

سوپر کلیر

32 میلیمتر

1,080,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 10میل سوپر کلیر سکوریت pvb2.28 ضخامت 34

سوپر کلیر

34 میلیمتر

1,656,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 12میل سوپر کلیر سکوریت pvb1.52 ضخامت 38

سوپر کلیر

38

1,134,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 12میل سوپر کلیر سکوریت pvb2.28 ضخامت 40

سوپر کلیر

40

1,710,000 تومان
شیشه سه لایه لمینت 4میل برنز سکوریت pvb0.38 ضخامت 12

برنزی

12 میلیمتر

651,000 تومان
نتایج 121 تا 180 از کل 807 نتیجه

شیشه لمینت نیز یکی از مقاوم ترین انواع شیشه می باشد. یکی از بارز ترین مشخصات شیشه لمینت نحوه شکستن آن می باشد که در اثر شکسته شدن یکپارچگی خود را حفظ کرده و خطر جانی بر جای نخواهد گذاشت. شیشه لمینیت نیز همانند شیشه میرال مناسب برای فروشگاه ها و مغازه ها می باشد.

شیشه لمینیت

شیشه لمینیت علاوه بر موارد مطرح شده، کاربردهای فراوان دیگری دارد از جمله آنکه شیشه لمینیت برای بانک ها نیز بسیار مناسب می باشد چرا که این شیشه بسیار مقاوم به ضربه و گلوله می باشد و به نوعی شیشه نشکن محسوب می شود.

قیمت شیشه لمینت

قیمت شیش لمینت با توجه به نوع شیشه به کار رفته متفاوت می باشد. هرچه شیشه ضخیم تر و شفاف تر باشد مسلم است که قیمت بیشتری دارد. با مقایسه کیفیت شیشه و قیمت انواع مختلف آن، به سهولت می توان شیشه مناسب را شناسایی و انتخاب کرد. خرید و فروش شیشه برای مصارف مختلف یکی از کارهایی است که امروزه به دلیل کارایی بالای شیشه بسیار رونق پیدا کرده است. برای اطلاع از قیمت شیشه می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. مشاوران گروه سازوکار در تمامی روزهای هفته آماده پاسخگویی به سوالات شما خواهند بود.

خرید شیشه لمینت 

خرید شیشه لمینت با ضخامت 3 الی 5 میلی متری در بازار مرسوم است. این ضخامت به محل و نوع استفاده بستگی دارد. گاهی اوقات از چند لایه شیشه استفاده می گردد.در مدل چند جداه برای عایق نمودن از طلق نیز می توان استفاده کرد. از مزایای شیشه لمینت دوجداره می توان به ایمنی، عایق انواع آلودگی اشاره کرد که رچه ضخامت بیشتر شود این ویژگی ها بهبود می یابد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ساز و کار و بخش مشاوران تماس بگیرید.

 شیشه لمینت کریستال

 شیشه لمینت کریستال شیشه ای شفاف و کاملا خالص است. کاربرد این نوع شیشه ها در از این شیشه‌ها بیشتر در جواهر فروشی‌ها است. کریستال معمولا وارداتی بوده و معروف ترین آن کریستال بلژیکی است. شیشه‌های کریستالی بسیار شفاف بوده و در دکوراسیون داخلی هتل‌ها، فروشگاه ها و منازل مسکونی به کار می رود. این نوع شیشه در نمای برج‌ها، بانک‌ و موزه‌ها نیز به کار می رود. گروه ساز و کارتوانسته است با گروه متخصص خود به روزترین و آخرین شیشه های موجود در دنیا را عرضه کرده و هموارره کیفیت برتر را شعار سازمانی خود قرار داده است.

شیشه لمینت نشکن 

شیشه لمینت نشکن در اثر فرآیند حرارت دیدن در دمای بالا و حرارت صورت می گیرد. از این شیشه ها در نماهای شیشه ای مرتفع به دلیل امنیت بالا استفاده می گردد.در هنگا مشکستن لایه میانی آن مانع از خرد شدن و ریختن از ارتفاع بالا خواهد شد. این شیشه ها زیبا بوده و ظرافت خاصی به ساختمان ها و منازل می بخشند. به دلیل مقاومت بالای مکانیکی، این شیشه ها عایق صدا و حرارت خواهند بود. بهترین کاربرد این شیشه ها در کف و برای خاص تر نمودن فضاهای شهری است. این شیشه ها را به منظور تفکیکی فضاها و به نوعی پارتیشن سازی محیط نیز می توان به کار برد.

نوشتن دیدگاه