قیمت روز شیشه ساختمانی

قیمت روز شیشه ساختمانی

محصول قيمت
قیمت شیشه مشجر برفی تماس بگیرید
شیشه دوجداره مشجر تماس بگیرید
شیشه تک جداره 4میل ساتینا خام

مات

4 میلیمتر

330,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/05
شیشه تک جداره 4میل سوپر کلیر خام

شفاف

4 میلیمتر

194,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/05
شیشه تک جداره 4میل دودی سهند خام

دودی

4 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 4میل طلایی خام

رفلکس طلایی

4 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 4میل برنز خام

برنزی

4 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل لاکوبل خام

همه رنگ ها

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل طلایی خام

رفلکس طلایی

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل دودی سهند خام

دودی

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل برنز خام

برنزی

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل سوپر کلیر خام

شفاف

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 6میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

6 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 4میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

4 میلیمتر

تماس بگیرید
سکوریت 10m دودی

سکوریت

سفید

-

تماس بگیرید
سکوریت 10m برنز

سکوریت

سفید

-

تماس بگیرید
سکوریت 10m ساده

سکوریت

سفید

-

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل ساتینا سکوریت

ساتینا

23 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل ساتینا سکوریت

ساتینا

22 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل ساتینا سکوریت

ساتینا

21 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل ساتینا سکوریت

ساتینا

23 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل ساتینا سکوریت

ساتینا

22 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 8میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل ساتینا سکوریت

ساتینا

-

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل ساتینا سکوریت

ساتینا

24 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل ساتینا سکوریت

ساتینا

22 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل ساتینا سکوریت

ساتینا

20 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 10میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 8میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 6میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

6 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 4میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

4 میلیمتر

تماس بگیرید

شیشه تک جداره

محصول قيمت
شیشه تک جداره 4میل ساتینا خام

مات

4 میلیمتر

330,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/05
شیشه تک جداره 4میل سوپر کلیر خام

شفاف

4 میلیمتر

194,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/05
شیشه تک جداره 4میل دودی سهند خام

دودی

4 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 4میل طلایی خام

رفلکس طلایی

4 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 4میل برنز خام

برنزی

4 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل لاکوبل خام

همه رنگ ها

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل طلایی خام

رفلکس طلایی

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل دودی سهند خام

دودی

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل برنز خام

برنزی

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل سوپر کلیر خام

شفاف

5 میلیمتر

تماس بگیرید

شیشه لاکوبل

محصول قيمت
شیشه تک جداره 5میل لاکوبل خام

همه رنگ ها

5 میلیمتر

تماس بگیرید

شیشه دوجداره

محصول قيمت
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل ساتینا سکوریت

ساتینا

23 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل ساتینا سکوریت

ساتینا

22 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل ساتینا سکوریت

ساتینا

21 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل ساتینا سکوریت

ساتینا

23 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل ساتینا سکوریت

ساتینا

22 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 8میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل ساتینا سکوریت

ساتینا

-

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل ساتینا سکوریت

ساتینا

24 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل ساتینا سکوریت

ساتینا

22 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل ساتینا سکوریت

ساتینا

20 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید

شیشه دوجداره لمینت

محصول قيمت
شیشه دو لایه لمینت 8میل + 10میل باطلق 1/25

لمینت

شفاف

-

-

2,237,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/05

شیشه دوجداره رفلکس نقره ای

محصول قيمت
سوپر کلیر اردکان دو جداره 4m ساده و 6m رفلکس نقره ای

سفید, نقره ای

-

تماس بگیرید

قیمت شیشه سکوریت

محصول قيمت
شیشه تک جداره 6میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

6 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 4میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

4 میلیمتر

تماس بگیرید
سکوریت 10m دودی

سکوریت

سفید

-

تماس بگیرید
سکوریت 10m برنز

سکوریت

سفید

-

تماس بگیرید
سکوریت 10m ساده

سکوریت

سفید

-

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 10میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 8میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 6میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

6 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 4میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

4 میلیمتر

تماس بگیرید

شیشه سکوریت رفلکس

محصول قيمت
شیشه تک جداره 6میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

6 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 4میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

4 میلیمتر

تماس بگیرید

شیشه رفلکس طلایی

محصول قيمت
شیشه تک جداره 6میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

6 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 4میل طلایی سکوریت

رفلکس طلایی

4 میلیمتر

تماس بگیرید

شیشه سکوریت دودی

محصول قيمت
سکوریت 10m دودی

سکوریت

سفید

-

تماس بگیرید

قیمت شیشه سکوریت سفید

محصول قيمت
سکوریت 10m دودی

سکوریت

سفید

-

تماس بگیرید
سکوریت 10m برنز

سکوریت

سفید

-

تماس بگیرید
سکوریت 10m ساده

سکوریت

سفید

-

تماس بگیرید

شیشه سکوریت ساتینا

محصول قيمت
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل ساتینا سکوریت

ساتینا

23 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل ساتینا سکوریت

ساتینا

22 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل ساتینا سکوریت

ساتینا

21 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل ساتینا سکوریت

ساتینا

23 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل ساتینا سکوریت

ساتینا

22 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 8میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 8میل ساتینا سکوریت

ساتینا

-

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 6میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 6میل ساتینا سکوریت

ساتینا

24 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 5میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 5میل ساتینا سکوریت

ساتینا

22 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید
شیشه دو جداره 4میل سوپر کلیر سکوریت +شیشه 4میل ساتینا سکوریت

ساتینا

20 میلیمتر

پلی سولفاید

اسپیسر12

تماس بگیرید

شیشه سکوریت رنگی

محصول قيمت
شیشه تک جداره 10میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

10 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 8میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

8 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 6میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

6 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 4میل اسپندرال سکوریت

همه رنگ ها

4 میلیمتر

تماس بگیرید

شیشه لمینت

محصول قيمت
شیشه دو لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام pvb0.38 ضخامت 8

شفاف

8 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 4میل سوپر کلیر خام pvb0.76 ضخامت 8

شفاف

8 میلیمتر

خام

تماس بگیرید
شیشه دو لایه لمینت 8میل + 10میل باطلق 1/25

لمینت

شفاف

-

-

2,237,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/05

قیمت شیشه رفلکس

محصول قيمت
سوپر کلیر اردکان دو جداره 4m ساده و 6m رفلکس نقره ای

سفید, نقره ای

-

تماس بگیرید

شیشه ضد سرقت

محصول قيمت
شیشه ضد گلوله کلت سه لایه 10 میل + 10میل +10میل

ضد گلوله

-

-

4,884,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/05
شیشه ضد گلوله کلاشینکف چهار لایه 10 میل + 10میل +10میل +10میل

ضد گلوله

-

-

4,970,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/05
شیشه ضد گلوله دو لایه 10 میل + 10میل

ضد گلوله

-

-

2,400,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/05
شیشه ضد گلوله چهار لایه 10 میل سوپر کلیر با pvb1.52

ضد گلوله

کلاشینکف

-

44 میلیمتر

سوپرکلیر

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله چهار لایه 10 میل وین وایت با pvb1.52

ضد گلوله

کلاشینکف

-

44 میلیمتر

وین وایت

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله سه لایه 10 میل سوپر کلیر با pvb1.52

ضد گلوله

کلت سبک

-

33 میلیمتر

سوپرکلیر

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله چهار لایه سوپر کلیر سکوریت pvb1.52

ضد گلوله

کلت سبک

-

31 میلیمتر

سوپرکلیر

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله چهار لایه سوپر کلیر سکوریت pvb2.28

ضد گلوله

کلت 45

-

32 میلیمتر

سوپرکلیر

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله سه لایه 10 میل سوپر کلیر با pvb2.28

ضد گلوله

کلت 45

-

34 میلیمتر

سوپرکلیر

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله سه لایه 10 میل وین وایت با pvb1.52

ضد گلوله

کلت سبک

-

33 میلیمتر

وین وایت

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله سه لایه 10 میل کریستال چین با pvb1.52

ضد گلوله

کلت سبک

-

33 میلیمتر

چین

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله سه لایه 10 میل کریستال بلژیک با pvb1.52

ضد گلوله

کلت سبک

-

33 میلیمتر

بلژیک

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله پنج لایه 10 میل سوپر کلیر با pvb1.52

ضد گلوله

ژ3

-

56 میلیمتر

سوپرکلیر

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله چهار لایه 10 میل سوپر کلیر با pvb2.28

ضد گلوله

ژ3 به بالا

-

59 میلیمتر

سوپرکلیر

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله پنج لایه 10 میل وین وایت با pvb1.52

ضد گلوله

ژ3

-

56 میلیمتر

وین وایت

تماس بگیرید

شیشه مشجر

محصول قيمت
قیمت شیشه مشجر برفی تماس بگیرید
شیشه دوجداره مشجر تماس بگیرید

شیشه ضد گلوله

محصول قيمت
شیشه ضد گلوله کلت سه لایه 10 میل + 10میل +10میل

ضد گلوله

-

-

4,884,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/05
شیشه ضد گلوله کلاشینکف چهار لایه 10 میل + 10میل +10میل +10میل

ضد گلوله

-

-

4,970,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/05
شیشه ضد گلوله دو لایه 10 میل + 10میل

ضد گلوله

-

-

2,400,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/05

ضد گلوله کلاش استاندارد

محصول قيمت
شیشه ضد گلوله چهار لایه 10 میل سوپر کلیر با pvb1.52

ضد گلوله

کلاشینکف

-

44 میلیمتر

سوپرکلیر

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله چهار لایه 10 میل وین وایت با pvb1.52

ضد گلوله

کلاشینکف

-

44 میلیمتر

وین وایت

تماس بگیرید

ضد گلوله کلت استاندارد

محصول قيمت
شیشه ضد گلوله سه لایه 10 میل سوپر کلیر با pvb1.52

ضد گلوله

کلت سبک

-

33 میلیمتر

سوپرکلیر

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله چهار لایه سوپر کلیر سکوریت pvb1.52

ضد گلوله

کلت سبک

-

31 میلیمتر

سوپرکلیر

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله چهار لایه سوپر کلیر سکوریت pvb2.28

ضد گلوله

کلت 45

-

32 میلیمتر

سوپرکلیر

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله سه لایه 10 میل سوپر کلیر با pvb2.28

ضد گلوله

کلت 45

-

34 میلیمتر

سوپرکلیر

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله سه لایه 10 میل وین وایت با pvb1.52

ضد گلوله

کلت سبک

-

33 میلیمتر

وین وایت

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله سه لایه 10 میل کریستال چین با pvb1.52

ضد گلوله

کلت سبک

-

33 میلیمتر

چین

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله سه لایه 10 میل کریستال بلژیک با pvb1.52

ضد گلوله

کلت سبک

-

33 میلیمتر

بلژیک

تماس بگیرید

شیشه ضد گلوله چین

محصول قيمت
شیشه ضد گلوله سه لایه 10 میل کریستال چین با pvb1.52

ضد گلوله

کلت سبک

-

33 میلیمتر

چین

تماس بگیرید

شیشه ضدگلوله ژ3 استاندارد

محصول قيمت
شیشه ضد گلوله پنج لایه 10 میل سوپر کلیر با pvb1.52

ضد گلوله

ژ3

-

56 میلیمتر

سوپرکلیر

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله چهار لایه 10 میل سوپر کلیر با pvb2.28

ضد گلوله

ژ3 به بالا

-

59 میلیمتر

سوپرکلیر

تماس بگیرید
شیشه ضد گلوله پنج لایه 10 میل وین وایت با pvb1.52

ضد گلوله

ژ3

-

56 میلیمتر

وین وایت

تماس بگیرید

شیشه 4 میل

محصول قيمت
شیشه تک جداره 4میل ساتینا خام

مات

4 میلیمتر

330,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/05
شیشه تک جداره 4میل سوپر کلیر خام

شفاف

4 میلیمتر

194,000 تومان بروزرسانی: 1401/04/05
شیشه تک جداره 4میل دودی سهند خام

دودی

4 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 4میل طلایی خام

رفلکس طلایی

4 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 4میل برنز خام

برنزی

4 میلیمتر

تماس بگیرید

شیشه 5 میل

محصول قيمت
شیشه تک جداره 5میل لاکوبل خام

همه رنگ ها

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل طلایی خام

رفلکس طلایی

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل دودی سهند خام

دودی

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل برنز خام

برنزی

5 میلیمتر

تماس بگیرید
شیشه تک جداره 5میل سوپر کلیر خام

شفاف

5 میلیمتر

تماس بگیرید
نتایج 9421 تا 9471 از کل 9471 نتیجه

شیشه به دلیل کارایی بالا، کاربرد روز افزونی پیدا کرده است. برای مشاهده لیست قیمت انواع شیشه می توانید به سایت ساز و کار مراجعه نمایید و پس از ورود به دسته بندی آن، لیست قیمت انواع مختلف شیشه را مشاهده کنید.

قیمت شیشه

وقتی صحبت از قیمت شیشه به میان می آید شما اول باید ببینید چه شیشه ای مد نظرتان است. آیا به دنبال قیمت شیشه سکوریت مات هستید؟ می خواهید قیمت شیشه سکوریت را بدانید؟ یا اصلا به دنبال قیمت شیشه های رنگی برای دکوراسیون اداره خود میگردید. پس از مشخص شدن این موضوع شما تازه می توانید با دقت بیشتر به دنبال قیمت شیشه بگردید. قیمت شیشه چه شیشه تک جداره باشد چه سکوریت یا ساده همیشه در حال نوسان است. پس شما برای اطلاع از قیمت باید از طریق سایت یا شرکتی اقدام کنید که قیمت امروز را به شما بگوید.
یکی دیگر از مواردی که در تعیین قیمت شیشه نقض بسزایی دارد ضخامت آن (با توجه به جنس) است. هرچه شیشه مورد نظر شما دارای ضخامت بیشتری باشد قیمت آن نیز بالا تر خواهد رفت. شما می توانید برای اطلاع از قیمت شیشه های مختلف از طریق سایت ساز و کار اقدام کرده و یا با مشاوران ما تماس بگیرید.

عوامل موثر بر قیمت شیشه

عوامل مختلفی بر قیمت شیشه تاثیر دارند که از آن جمله می توان به موارد : کیفیت ساخت و تجهیزات به کار برده شده در مراحل تولید شیشه، شفافیت و وضوح شیشه، رنگ شیشه، کارخانه سازنده، ابعاد و ضخامت شیشه، نوع شیشه، استحکام و مقاومت در برابر ضربه و فشار، عایق بودن در برابر صوت و حرارت و ... اشاره کرد. در صورت نیاز به مشاوره و دریافت اطلاعات در مورد ویژگی ها و قیمت انواع شیشه به کارشناسان مجرب گروه ساز و کار مراجعه نمایید.

عوامل موثر بر قیمت شیشه

 قیمت روز شیشه

قیمت روز شیشه به دلایل متعددی از جمله نوسانات بازار ارز و تغییر مداوم قیمت مواد اولیه، مدام درحال نوسان می باشد. برای آگاهی بیشتر و استعلام قیمت روز شیشه در انواع مختلف می توانید با شرکت سازوکار تماس بگیرید. امروزه به دلیل زیبایی دوچنانی که شیشه به محیط می بخشد، خرید و فروش شیشه و استفاده از آن رو به افزایش است.
انواع شیشه برای استفاده در مکان های مختلف کاربرد دارند. در سایت ساز و کار می توانید لیست قیمت انواع مختلف شیشه را مشاهده نمایید و سپس اقدام به خریداری کنید. از انواع شیشه می توان به سکوریت، دوجداره، میرال، رفلکس، لمینیت و ... اشاره کرد که در ساز و کار بهترین قیمت ها و بالاترین کیفیت به شما ارائه خواهد شد. خریداران با اطلاع از ویژگی های انواع شیشه می توانند خرید خود را به راحتی در فروشگاه اینترنتی ساز و کار نهایی کنند.

نوشتن دیدگاه

سوالات متداول قیمت روز شیشه ساختمانی

چه عواملی در تعیین قیمت شیشه ساختمانی تاثیر گذار است؟
قیمت شیشه ساختمانی به عوامل مختلفی بستگی دارد که تاثیر گذارترین این عوامل ضخامت شیشه، جنس شیشه، متراژ محل نصب و نوع شیشه ساختمانی می باشد.
فروش شیشه ساختمانی توسط شرکت سازوکار به چه صورت انجام می شود؟
برای خرید شیشه های ساختمانی از شرکت سازوکار می توانید به صورت آنلاین و یا حضوری اقدام نمایید. برای خرید به صورت حضوری از راه های ارتباطی که در سایت قابل مشاهده است کمک بگیرید. همچنین در صورتی که قصد خرید محصولات بصورت اینترنتی دارید کافیست روی محصول مد نظر کلیک نمایید و سپس نسبت به سفارش محصول اقدام کنید.
از شیشه های ساختمانی در چه قسمتی از سازه ها می توان استفاده کرد؟
شیشه های ساختمانی اجزای جدا نشدنی ساختمان ها می باشند. از جمله کاربرد هایی که می توان برای این شیشه ها مطرح کرد، استفاده در بالکن، فضای داخلی، درب های اتوماتیک، ورودی بنا ها و .... است.
ضخامت شیشه های ساختمانی موجود در سازوکار چگونه است؟
شیشه های ساختمانی در ضخامت های 3-4-5-6-8-10-12 و... موجود می باشند. قبل از اقدام برای خرید ابتدا می بایست نوع کاربری این شیشه ها را در نظر بگیرید سپس با توجه به کاربردی که انتظار دارید اقدام به خرید محصول مد نظر نمایید.در صورتی که برای خرید محصول مد نظرتان نیاز به راهنمایی بیشتری دارید می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.